, , / , , YAMAHA, HONDA, SUZUKI,

                


HONDA

HONDA PAL
 HONDA. HONDA PAL

:

49 , 4,4 .. 6000 /

:

1,570 x 0,590 x 0,995

:

51 , . 55

:

550 ..HONDA DIO AF-27
 HONDA. HONDA DIO AF-27

:

49 , 6,8 .. 7000 /

:

1,640 x 0,615 x 0,995

:

63 , . 68

:

650 ..HONDA TAKT AF-09
 HONDA. HONDA TAKT AF-09

:

49 , 5,0 .. 6000 /

:

1,585 x 0,625 x 0,965

:

49 , . 53

:

500 ..HONDA TAKT AF-24
 HONDA. HONDA TAKT AF-24

:

49 , 6,0 .. 6500 /

:

1,655 x 0,640 x 0,995

:

63 , . 68

:

650 ..HONDA LEAD AF-20
 HONDA. HONDA LEAD AF-20

:

49 , 7,4 .. 6750 /

:

1,790 x 0,735 x 1,060

:

70 , . 75

:

850 ..HONDA GIORNO
 HONDA. HONDA GIORNO

:

49 , 6,5 .. 6500 /

:

1,165 x 0,610 x 1,010

:

66 , . 71

:

800 ..HONDA DIO AF-18
 HONDA. HONDA DIO AF-18

:

49 , 6,8 .. 6500 /

:

1,600 x 0,615 x 0,990

:

59 , . 63

:

550 ..HONDA DIO AF-35
 HONDA. HONDA DIO AF-35

:

49 , 7,0 .. 6500 /

:

1,675 x 0,615 x 0,995

:

70 , . 75

:

850 ..HONDA TAKT AF-16
 HONDA. HONDA TAKT AF-16

:

49 , 5,8 .. 6000 /

:

1,655 x 0,650 x 1,000

:

65 , .70

:

600 ..HONDA TAKT AF-30
 HONDA. HONDA TAKT AF-30

:

49 , 6,1 .. 7000 /

:

1,675 x 0,615 x 1,025

:

66 , . 71

:

800 ..HONDA TAKT AF-48
 HONDA. HONDA LEAD AF-48

:

49 , 5,9 .. 6750 /

:

1,795 x 0,680 x 1,060

:

66 , . 71

:

1200 ..2004-2008 - www.motomoped.ru
: 8 (910) 489-6366

@Mail.ru  
: : : / : : YAMAHA : HONDA : SUZUKI :